Swedish
Währungen:  

SekretesspolicyRespekterar din integritet

Vi strävar efter att stödja relevanta lagar och förordningar som fastställs tydliga normer för insamling, tillgång, lagring och användning av personlig information som vi får som en del av vår affärsverksamhet.

Vår respekt för våra kunders rätt till privatliv deras personliga information är av största vikt. Vi har riktlinjer och rutiner för att säkerställa att all personlig information, oavsett hur eller när det erhålls, hanteras varsamt, säkert och i enlighet med korrelerade sekretessprinciper.

Denna sekretesspolicy anges:

1. Frågor som du bör vara medveten om information som vi kan samla om du 2. Vår politik för hantering av personuppgifter, och 3. I allmänhet vilken typ av information vi har, för vilka ändamål och hur vi samlar in, hålla, använda och avslöja denna information

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och lagra?

Så att vi kan tillhandahålla tjänster till dig, kan vi be om personlig information såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Några exempel på där vi kan behöva dessa uppgifter är förhandsbeställningar, hemleveranser, kampanjer etc.

Privacy lag kräver att vi samla in personlig information om dig bara av dig om det är rimligt och praktiskt att göra detta.

Vi tar alla möjliga åtgärder för att säkerställa din personliga information är skyddad från obehörig åtkomst, förlust, missbruk, avslöjande eller ändring. Vi tar också åtgärder för att förstöra eller permanent avidentifiera personlig information när det inte längre behövs. De typer av åtgärder vi vidtar varierar med den typ av information, och hur det samlas in och lagras.

Generellt har du ingen skyldighet att tillhandahålla all information som begärs av oss. Om du väljer att undanhålla begärd information kan vi emellertid inte att kunna ge dig de varor och tjänster som är beroende av insamling av denna information, i synnerhet om insamling av den information som Krävs enligt lag.

Hur personlig information som används?

De personuppgifter som vi ber om är allmänt används för att tillhandahålla varor eller tjänster till dig. Till exempel, för en kreditkortstransaktion behöver vi ditt kortnummer. Där det är möjligt försöker vi se till att vårt utlämnande av information till andra organisationer är på ett sätt som inte identifierar individer.

Tillgång till din personliga information

Vi kommer att ge dig tillgång till någon av dina personuppgifter vi har (förutom under de begränsade omständigheter som av sekretesslagstiftning). Om du behöver tillgång till din personliga information, vänligen logga in på ditt konto registrera dig hos oss. Om du behöver uppdatera din information (till exempel om du ändrar din adress), vänligen göra ändringar i din "kontoinformation".

tillbaka